Andas. Andas. Andas.

Det är lugnt. Jag är bra med folk. Jag har en hög stresströskel. Det är lugnt. Jag är bra med folk. Jag har en hög stresströskel. Det är lugnt. Jag är bra med folk. Jag ha